پیگیری گارانتی

  • خط کامل تعویض و تعمیر قطعات و بردهای الکترونیکی محصولات
  • فرایند کامل عیب یابی، تعمیر و تعویض بردها در مرکز گارانتی دیدارک
  • تعویض و تعمیرات بردها و محصولات در کمتر از یک روز کاری در ایران

  • امکان ارسال آنلاین اطلاعات گارانتی محصولات برای پشتیبانی فنی
  • رهگیری آنلاین وضعیت محصولات در طی فرایند گارانتی و تعمیرات
  • تست کیفیت گارانتی پس از انجام فرایند تعمیرات و تعویض قطعات

    GeoVision      PARADOX