پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر پارادوکس 525DM

چشم دزدگیر پارادوکس 525DM تشخیص حرکت دیجیتال بدون پوشش مادون قرمز و مایکروویو

 

ویژگی ها:

 

  • تشخیص حرکت مادون قرمز / مایکروویو دیجیتال
  • دارای ویژگی ضد ماسک نواحی خصوصی برای تشخیص حرکت در نقاط نزدیک در محدوده چشم (کمتر از 0.75 متر)
  • قابلیت تنظیم محدوده مایکروویوا
  • دارای 2 نوع تنظیمات پالس اتوماتیک: یکی برای فضاهای معمول (نرمال) و یکی برای رد بالای آلارم های خطا (بالا)
  • دارای مد تست نصاب: تست تشخیص مایکروویو و مادون قرمز به صورت جداگانه 
  • ابعاد 12m x 12m و زاویه دید 90 درجه ای
چشم دزدگیر پارادوکس 525DM
چشم دزدگیر پارادوکس 525DM

تشخیص حرکت مادون قرمز / مایکروویو دیجیتال

دارای ویژگی ضد ماسک نواحی خصوصی برای تشخیص حرکت در نقاط نزدیک در محدوده چشم (کمتر از 0.75 متر)

قابلیت تنظیم محدوده مایکروویوا

دارای 2 نوع تنظیمات پالس اتوماتیک: یکی برای فضاهای معمول (نرمال) و یکی برای رد بالای آلارم های خطا (بالا)

دارای مد تست نصاب: تست تشخیص مایکروویو و مادون قرمز به صورت جداگانه 

ابعاد 12m x 12m و زاویه دید 90 درجه ای