پیگیری گارانتی

دستگاه ژئوویژن Wiegand Capture

GV-Wiegand Capture  دستگاهی است که با سیستم کنترل دسترسی Wiegand کنونی شما هماهنگ گشته و به کارایی سیستم های دی وی آر ژئوویژن می رسد.بوسیله این دستگاه، شناسایی عکس ها و  اطلاعات متنی سیستم های کنترل دسترسی به راحتی در اطلاعات ویدئویی دی وی آر  ادغام می گردند.این دستگاه برای کنترل دسترسی،زمانبندی و رسیدگی و یا مدیریت دسترسی هماهنگ شده ایده آل می باشد.بدین ترتیب سیستم امنیتی با استفاده از اطلاعات ویدئویی ادغام شده برای نظارت در ساعات شلوغ و ضبط در ساعات غیر شلوغ به مراتب امنیتی بالاتری ارتقا خواهد یافت.