پیگیری گارانتی

سنسور اثر انگشت ژئوویژن GF1921/GF1922

سنسور اثر انگشت ژئوویژن GF1921/GF1922

 

ویژگی ها:

 

  • قابلیت کار با GV-AS / GV-EV Controller و GV-ASManager
  • قابلیت کار به عنوان دستگاهی مستقل
  • دارای 3 حالت دسترسی: کارت به تنهایی، اثر انگشت به تنهایی، هر دو مورد (کارت و اثر انگشت)
  • ذخیره سازی نمونه های اثر انگشت بر کارت کاربر
  • سطح کاربری TCP/IP
GV-Fingerprint GF1921
GV-Fingerprint GF1922

سنسور اثر انگشت ژئوويژن جهت ایجاد یک سیستم کنترل دسترسی جامع  با GV-AS / GV-EV Controller و GV-ASManager قادر به کار می باشد. این دستگاه سه مد عملیاتی را پشتیبانی می کند:کارت + اثر انگشت،تنها اثر انگشت و تنها کارت.