پیگیری گارانتی

سنسور دمای دزدگیر پارادوکس TEMP07

سنسور دمای خارجی دزدگیر پارادوکس TEMP07

 

ویژگی ها:

 

  • دارای سنسور دمای بیرونی جهت اندازه گیری دمای بیرون و نمایش گرافیکی روی صفحه کلید LCD
  • اتصال به ورودی زون/دمای گرافیکا
  • قابلیت اتصال تا 30 متر از صفحه کلید گرافیکا

 

دارای سنسور دمای بیرونی جهت اندازه گیری دمای بیرون و نمایش گرافیکی روی صفحه کلید LCD

اتصال به ورودی زون/دمای گرافیکا

قابلیت اتصال تا 30 متر از صفحه کلید گرافیکا