پیگیری گارانتی

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس ZX1

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس ZX1

 

 

ویژگی ها:

 

  • دارای یک زون آدرس پذیر ( و دارای 2 زون با ویژگی مضاعف سازی زون ATZ)
  • قابلیت تنظیم سرعت ورودی های مختلف برای هر زون (تا سقف 255 دقیقه)، که برای اپلیکیشن های نظارت بر دما بسیار ایده آل است.
ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس ZX1
ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس ZX1

دارای یک زون آدرس پذیر ( و دارای 2 زون با ویژگی مضاعف سازی زون ATZ)

قابلیت تنظیم سرعت ورودی های مختلف برای هر زون (تا سقف 255 دقیقه)، که برای اپلیکیشن های نظارت بر دما بسیار ایده آل است.