پیگیری گارانتی

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس ZX4

ماژول توسعه دزدگیر پارادوکس ZX4  دارای 4 زون

 

ویژگی ها:

 

  • دارای 4 زون آدرس پذیر (دارای 8 زون برای ویژگی مضاعف سازی زون ATZ)
  • قابلیت تنظیم سرعت ورودی های مختلف برای هر زون (تا سقف 255 دقیقه )، که برای اپلیکیشن های نظارت بر دما ایده آل است.
  • قابلیت استفاده از ورودی زون به عنوان یک ورودی سوئیچ ضداخلال فیزیکی

 

 

دارای 4 زون آدرس پذیر (دارای 8 زون برای ویژگی مضاعف سازی زون ATZ)

قابلیت تنظیم سرعت ورودی های مختلف برای هر زون (تا سقف 255 دقیقه )، که برای اپلیکیشن های نظارت بر دما ایده آل است.

قابلیت استفاده از ورودی زون به عنوان یک ورودی سوئیچ ضداخلال فیزیکی