پیگیری گارانتی

افزونه آنتن دزدگیر پارادوکس

افزونه آنتن دزدگیر پارادوکس

 

ویژگی ها:

 

  • افزونه های آنتن برای ارتقای دریافت از طریق جابه جایی آنتن موجود هستند
  • دارای براکت نصب روی دیوار
  • مدل ها و طولهای زیر موجودند: افزونه2: کابل کواکسیال RG174 (دو متر)- افزونه 4: کابل کواکسیال RG174 (چهار متر)- افزونه7: کابل کواکسیال RG58 (هفت متر) - افزونه15: کابل کواکسیالRG58 (چهارده و نیم متر) – افزونه18: کابل کواکسیال RG58(هجده متر)
 
افزونه آنتن دزدگیر پارادوکس
AntennaBracket افزونه آنتن دزدگیر پارادوکس

تقویت دریافت سیگنال

دارای براکت نصب روی دیوار

کابل های کواکسیال