پیگیری گارانتی

مبدل دزدگیر پارادوکس CVT485

مبدل دزدگیر پارادوکس CVT485 آر.اس.485

 

ویژگی ها:

 

  • فراهم سازی امکان نصب PCS100 دورتر از کنترل پنل (برای دریافت بهتر، برای پنهان کردن PCS100 و غیره)
  • تبدیل سریال به RS485، اجازه اتصال PCS100 تا 300 متری را از کنتر پنل می دهد
  • نصب مستقیم روی کنترل پنل
 
فراهم سازی امکان نصب PCS100 دورتر از کنترل پنل (برای دریافت بهتر، برای پنهان کردن PCS100 و غیره)، تبدیل سریال به RS485، اجازه اتصال PCS100 تا 300 متری را از کنتر پنل می دهد، نصب مستقیم بر کنترل پنل