پیگیری گارانتی

ماژول ارتباط دزدگیر پارادوکس PCS200

ماژول ارتباط دزدگیر پارادوکس PCS200 با جی.اس.ام/جی .پی . آر.اس

 

ویژگی ها:

 

  • سازگاری
  • گزارش گیری با جی.پی. آر.اس / گزارش گیری با جی.اس.ام
  • آپلود و دانلود از طریق جی.پی آر .اس
  • ارتقای فریمور از طریق جی.پی.آر.اس
  • گزارش از طریق اس.ام.اس
  • نظارت ارتباط کنترل پنل
  • نصب آسان
ماژول ارتباط دزدگیر پارادوکس PCS200
ماژول ارتباط دزدگیر پارادوکس PCS200-Angle
ماژول ارتباط دزدگیر پارادوکس PCS200-Bottom

قابلیت ها : گزارش گیری با جی.پی. آر.اس/ گزارش گیری با جی.اس.ام

آپلود و دانلود از طریق جی.پی آر.اس

ارتقای نرم افزاری با جی.پی.آر.اس

گزارش با اس.ام.اس

نصب ساده