پیگیری گارانتی

آنتن دزدگیر پارادوکس ANTKIT

آنتن دزدگیر پارادوکس ANTKIT برای جی. پی. آر.اس 14

 

ویژگی ها:

 

  • افزونه آنتن برای GPRS14؛ بهبود دریافت از طریق توسعه ی آنتن 
  • دارای براکت با نصب دیواری
     
 آنتن دزدگیر پارادوکس ANTKIT
 آنتن دزدگیر پارادوکس ANTKIT