پیگیری گارانتی

آنتن دزدگیر پارادوکسMGEXT

آنتن دزدگیر پارادوکسMGEXT

 

ویژگی ها:

 

  • افزونه های آنتن برای بهبود دریافت از طریق جابه جایی آنتن در دسترس هستند.
  • دارای براکت با نصب دیواری

 

آنتن دزدگیر پارادوکسMGEXT
آنتن دزدگیر پارادوکسMGEXT