پیگیری گارانتی

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA12

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA12 با ولتاز 13.8

 

ویژگی ها:

 

  • مخصوص MG6160، MG6130 و 2WPGM
  • تولید 13.8 ولت دی سی
  • شامل یکی از 5 انواع پریز برق : (ACPEU) اروپایی، (ACPAUS) استرالیایی،(ACPCH) چینی ،(ACPUK) انگلیسی،(ACPUL) آمریکای شمالی 
  • دارای سیم 6 فوتی

 

 

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA12
Europe
North America
UK

مخصوص MG6160، MG6130 و 2WPGM

تولید 13.8 ولت دی سی

شامل یکی از 5 انواع پریز برق : (ACPEU) اروپایی، (ACPAUS) استرالیایی،(ACPCH) چینی ،(ACPUK) انگلیسی،(ACPUL) آمریکای شمالی 

دارای سیم 6 فوتی