پیگیری گارانتی

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA6

آداپتور دزدگیر پارادوکس PA6 برق 6 ولت 

 

ویژگی ها:

 

  • مخصوص K32RF و K32WK 
  • تولید 6 ولت دی.سی
  • شامل یکی از 5 انواع پریز برق : (ACPEU) اروپایی، (ACPAUS) استرالیایی،(ACPCH) چینی ،(ACPUK) انگلیسی،(ACPUL) آمریکای شمالی
  • دارای سیم 6 فوتی
 آداپتور دزدگیر پارادوکس PA6
 آداپتور دزدگیر پارادوکس PA6
 آداپتور دزدگیر پارادوکس PA6
 آداپتور دزدگیر پارادوکس PA6
Europe

مخصوص K32RF و K32WK ، تولید 6 ولت دی.سی، شامل یکی از 5 انواع پریز برق : (ACPEU) اروپایی، (ACPAUS) استرالیایی،(ACPCH) چینی ،(ACPUK) انگلیسی،(ACPUL) آمریکای شمالی، دارای سیم 6 فوتی