پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر پارادوکس 460

چشم دزدگیر پارادوکس 460 تشخیص حرکت عمودی

 

ویژگی ها:

 

  • تنظیم موقعیت لنزها (0 یا 10 درجه)
  • قابلیت انتخاب ولتاژ 12 و 24 ولت
  •  قابل تنظیم مدت زمان سیگنال هشدار
  • تشخیص اشیا به اندازه دست برای برنامه های دسترسی به کارت: 2m x 1.5m
  • تشخیص  اشیایی به سایز بدن برای برنامه های امنیتی: 6m x 4.5m

 

چشم دزدگیر پارادوکس 460
چشم دزدگیر پارادوکس 460

تنظیم موقعیت لنزها (0 یا 10 درجه)

قابلیت انتخاب ولتاژ 12 و 24 ولت

 قابل تنظیم مدت زمان سیگنال هشدار

تشخیص اشیا به اندازه دست برای برنامه های دسترسی به کارت: 2m x 1.5m

تشخیص  اشیایی به سایز بدن برای برنامه های امنیتی: 6m x 4.5m