پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر پارادوکس 476PET

چشم دزدگیر پارادوکس 476PET پی.آی.آر. آنالوگ (18 کیلو گرم)

 

ویژگی ها:

 

 • ایمن در برابر حیوانات تا وزن 18 کیلوگرم
 • هنگامی که نیاز به سطح بالای ایمنی وجود دارد، مانند هنگامی که حیوانات بطور مداوم در ناحیه تشخیص هستند،از مدل DG75 استفاده شود.
 • بیشتر از 15 متر برای مرکز نور با زاویه دید 88.5 درجه
 • ابعاد 11m x 11m و تا 15متر برای نورهای مرکز با زاویه دید 88.5 درجه 
 • میزان بالای رد تداخل های EMI و RFI
 • استفاده PCB تنها از اجزای پایه روی سطوح
 • رله حالت جامد
 • پردازش سیگنال های پالسی اتوماتیک 
 • جبران دمای اتوماتیک
 • حفاظ فلزی میزان حفاظت در برابر سیگنالهای EMI و RFI
 • دارای سنسور المنت دو تایی
 • دارای سوییچ ضد اخلال فیزیکی

 

 

چشم دزدگیر پارادوکس 476PET
چشم دزدگیر پارادوکس 476PET

ایمن در برابر حیوانات تا وزن 18 کیلوگرم

هنگامی که نیاز به سطح بالای ایمنی وجود دارد، مانند هنگامی که حیوانات بطور مداوم در ناحیه تشخیص هستند،از مدل DG75 استفاده شود.

بیشتر از 15 متر برای مرکز نور با زاویه دید 88.5 درجه

ابعاد 11m x 11m و تا 15متر برای نورهای مرکز با زاویه دید 88.5 درجه 

میزان بالای رد تداخل های EMI و RFI

استفاده PCB تنها از اجزای پایه روی سطوح

رله حالت جامد

پردازش سیگنال های پالسی اتوماتیک 

جبران دمای اتوماتیک

حفاظ فلزی میزان حفاظت در برابر سیگنالهای EMI و RFI

دارای سنسور المنت دو تایی

دارای سوییچ ضد اخلال فیزیکی