پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر پارادوکس DG483

چشم دزدگیر پارادوکس DG483

 

ویژگی ها:

 

  • ابعاد کوچک: 8.5cm x 5.2cm x 3.5cm
  • تشخیص حرکت صد در صد با تکنولوژی دیجیتال
  • پردازش سیگنال به صورت پالس اتوماتیک
  • پردازش به روش یک لبه یا دو لبه
  • با الگوریتم شیلد دیجیتال
  • جبران دمای اتوماتیک
چشم دزدگیر پارادوکس DG483
چشم دزدگیر پارادوکس DG483
چشم دزدگیر پارادوکس DG483
چشم دزدگیر پارادوکس DG483
چشم دزدگیر پارادوکس DG483
چشم دزدگیر پارادوکس DG483

ابعاد کوچک: 8.5cm x 5.2cm x 3.5cm

تشخیص حرکت صد در صد با تکنولوژی دیجیتال

پردازش سیگنال به صورت پالس اتوماتیک

پردازش به روش یک لبه یا دو لبه

با الگوریتم شیلد دیجیتال

جبران دمای اتوماتیک

دارای سنسور المنت دوگانه

آرایه لنز لودیف مسطح فرنل: 11m x 11m ابعاد، 85 درجه ای