پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر پارادوکس NV780

چشم دزدگیر پارادوکس NV780 سنسور 4 ایکس دوتایی با چشم دو طرفه برای فضای بیرون

 

ویژگی ها:

 

تکنولوژی دیجیتال پیشرفته :

 • آشکار ساز حرکت مادون قرمز با 8 پرتو باریک
 • دقت بالا و رنج سیگنال دیجیتالی
 • سرعت بالا، پردازش سیگنال دیجیتالی  پیشرفته
 • لغو ارتباط  ای.ام.آی. / آر.اف.آی
 • ایمنی حیوانات بیش از چهل کیلو گرم
   

تکنولوژی اپتیکال پیشرفته :

 • سنسور های چهار گانه / پرتو های برد بلند
 • ترکیب نور بازتابی آینه ای و لنز فرنل 
 • تنظیم و نصب آسان
 • مد عملکرد زون دوتایی یا تکی : دو طرف قابلیت گزارشگیری دارد ،هم یک زون تکی و هم دو زون جدا از هم
 • تنظیم محدوده دیجیتالی و نوری
 • بدون نیاز به جدا کردن PCB
 • نصب دیواری
 • قابلیت ارتقا سیستم عامل از طریق پورت سریال


    
        
          

    
        

 

چشم دزدگیر پارادوکس NV780
چشم دزدگیر پارادوکس NV780
چشم دزدگیر پارادوکس NV780
چشم دزدگیر پارادوکس NV780

تکنولوژی پیشرفته :
سنسور های چهار گانه/ پرتو های برد بلند
ترکیب نور بازتابی آینه ای و لنز فرزنل
تنظیمات ونصب آسان
مد عملکرد زون دوتایی یا تکی : دو طرف قابلیت گزارشگیری دارد ،هم یک زون تکی و هم دو زون جدا از هم
تنظیم محدوده دیجیتالی و نوری
بدون نیاز به جدا کردن پی.اس.بی.
نصب دیواری
قابلیت ارتقا سیستم عامل از طریق پورت سریال