پیگیری گارانتی

براکت چشم دزدگیر پارادوکس SB100

براکت چشم دزدگیر پارادوکس SB100

 

ویژگی ها:

 

  • برای استفاده با چشم تشخیص حرکت دزدگیر پارادوکس NV500/NV5
  • دو ویژگی در یک محصول: دارای پایه براکت سقفی و دیواری
  • طراحی خلاقانه این محصول امکان حرکت در راستای محور-x را برای مکان یابی بهتر چشم فراهم میسازد. 

 

 براکت چشم دزدگیر  پارادوکس SB100
 براکت چشم دزدگیر  پارادوکس SB100
 براکت چشم دزدگیر  پارادوکس SB100
 براکت چشم دزدگیر  پارادوکس SB100
 براکت چشم دزدگیر  پارادوکس SB100
 براکت چشم دزدگیر  پارادوکس SB100

برای استفاده با چشم تشخیص حرکت دزدگیر پارادوکس NV500/NV5

دو ویژگی در یک محصول: دارای پایه براکت سقفی و دیواری

طراحی خلاقانه این محصول امکان حرکت در راستای محور-x را برای مکان یابی بهتر چشم فراهم میسازد.