پیگیری گارانتی

سنسور شکست شیشه دزدگیر پارادوکس DG457

سنسور شکست شیشه دزدگیر پارادوکس DG457

 

ویژگی ها:

 

 • دارای دو مد عملیاتی (آدرس پذیری برای سری های Digiplex EVO یا عملکرد رله معمولی) 
 • امکان تست از راه دور با استفاده از Test Trek V2
 • کاملا صوتی و تجزیه و تحلیل طیف مادون صوت
 • دارای 7 فیلتر دیجیتال فرکانس، افزایش آمپلی فایر دیجیتال و ارزیابی نوسانات فرکانس
 • تجزیه تحلیل موج شوک
 • ایمنی بالا در برابر سیگنالهای EMI و RFI
 • تنظیم میزان حساسیت : پوشش بیشتر از 9 متر هنگام که روی بیشترین مقدار تنظیم شود و بیشتر از 4.5 متر وقتی که روی پایین ترین مقدار تنظیم شود.
 • (Test Trek(459 برای تست کردن به صورت جداگانه موجود است.
 • مجهز به سوئیچ ضد اخلال فیزیکی

 

سنسور شکست شیشه دزدگیر پارادوکس DG457
سنسور شکست شیشه دزدگیر پارادوکس DG457

دارای دو مد عملیاتی (آدرس پذیری برای سری های Digiplex EVO یا عملکرد رله معمولی) 

امکان تست از راه دور با استفاده از Test Trek V2

کاملا صوتی و تجزیه و تحلیل طیف مادون صوت

دارای 7 فیلتر دیجیتال فرکانس، افزایش آمپلی فایر دیجیتال و ارزیابی نوسانات فرکانس

تجزیه تحلیل موج شوک

ایمنی بالا در برابر سیگنالهای EMI و RFI

تنظیم میزان حساسیت : پوشش بیشتر از 9 متر هنگام که روی بیشترین مقدار تنظیم شود و بیشتر از 4.5 متر وقتی که روی پایین ترین مقدار تنظیم شود.

(Test Trek(459 برای تست کردن به صورت جداگانه موجود است.

مجهز به سوئیچ ضد اخلال فیزیکی