پیگیری گارانتی

محافظ خط تلفن دزدگیر پارادوکس 320S

محافظ خط تلفن دزدگیر پارادوکس 320S

 

ویژگی ها:

 

حفاظت عالی در برابر آسیب های ناشی از تغییر جریانات ناگهانی برق روی خط تلفن 

 

 

حفاظت عالی در برابر آسیب های ناشی از تغییر جریانات ناگهانی برق روی خط تلفن