پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس NVX80

برای استفاده در محیط باز/بسته SeeTrueچشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس با تکنولوژی ضدماسک و
 
ویژگی ها: 
 
 • تکنولوژی SeeTrue پارادوکس به شکل قابل توجهی جوابگویی تشخیص را برای هر دویIR  و تکنولوژی سنسور مایکرو ویو (MW) بهبود میبخشد و آلارم های خطا را به میزان بالایی کاهش میدهد.
 • قابلیت ضد ماسک IR فعال پارادوکس، تنزل وضوح لنزها و اشیایی که لنز اصلی را در 30 سانتی متری ردیاب مسدود میسازند، تشخیص میدهد.
 • دارای 8 کانال تشخیص:

-          دارای 2x Quad PIR برای تشخیص کوتاه و بلند (4 کانال)

-          دارای 1x Quad PIR مستقل برای تشخیص نواحی خزندگی (2 کانال)

-          دارای 1x 2 خروجی انتن مایکروویو (2 کانال)

 

 • قابلیت ضد ماسک مایکروویو، امکان شناسایی حرکات را در مجاورت نزدیک فراهم میسازد (0.75 متر- 2 متر)- محدوده ی این مجاورت نزدیک قابل تنظیم است.
 • قابلیت حفاظت از حیوانات خانگی پارادوکس برای رد کردن آلارم های خطا در محدوده های تشخیص کوتاه و متوسط فعال است. (توجه: تشخیص نواحی خزندگی خنثی شده اند)
 • نسل سوم تکنولوژی تشخیص دیجیتال پارادوکس، تشخیص بهبود یافته و رد کردن آلارم های خطا را ارائه میکند.
 • پوشش15m x 15m
 • حفاظت از نواحی خزندگی 3m x 3m
 • قابلیت نصب آسان اسلاید
 • نمایش OLED رنگی با حضور اسکرین های منومحور و حسی
 • دارای قابلیت عیب یابی جامع: آزمایش منحصر به فرد برای PIR، MW و تکنولوژی های ضد ماسک
 • دارای SoloTestTM برای اجرای آسان walk test
 • دارای 3 خروجی رله قابل تنظیم: همچنین این خروجی ها توسط گذرگاه Digiplex EVO گزارش میشوند
 • طراحی صیقلی و مقاوم در برابر خرابی و ساختار محکم
 • مطابق با EN 50131 سطح 3

 

 NVX80 چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس
 NVX80 چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس
 NVX80 چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس
 NVX80 چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس
 NVX80 چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس
 NVX80 چشم دزدگیر تشخیص حرکت پارادوکس

تکنولوژی SeeTrue پارادوکس به شکل قابل توجهی جوابگویی تشخیص را برای هر دویIR  و تکنولوژی سنسور مایکرو ویو (MW) بهبود میبخشد و آلارم های خطا را به میزان بالایی کاهش میدهد.

قابلیت ضد ماسک IR فعال پارادوکس، تنزل وضوح لنزها و اشیایی که لنز اصلی را در 30 سانتی متری ردیاب مسدود میسازند، تشخیص میدهد.

دارای 8 کانال تشخیص:

-          دارای 2x Quad PIR برای تشخیص کوتاه و بلند (4 کانال)

-          دارای 1x Quad PIR مستقل برای تشخیص نواحی خزندگی (2 کانال)

-          دارای 1x 2 خروجی انتن مایکروویو (2 کانال)

 

قابلیت ضد ماسک مایکروویو، امکان شناسایی حرکات را در مجاورت نزدیک فراهم میسازد (0.75 متر- 2 متر)- محدوده ی این مجاورت نزدیک قابل تنظیم است.

قابلیت حفاظت از حیوانات خانگی پارادوکس برای رد کردن آلارم های خطا در محدوده های تشخیص کوتاه و متوسط فعال است. (توجه: تشخیص نواحی خزندگی خنثی شده اند)

نسل سوم تکنولوژی تشخیص دیجیتال پارادوکس، تشخیص بهبود یافته و رد کردن آلارم های خطا را ارائه میکند.

پوشش15m x 15m

حفاظت از نواحی خزندگی 3m x 3m

قابلیت نصب آسان اسلاید

نمایش OLED رنگی با حضور اسکرین های منومحور و حسی

دارای قابلیت عیب یابی جامع: آزمایش منحصر به فرد برای PIR، MW و تکنولوژی های ضد ماسک

دارای SoloTestTM برای اجرای آسان walk test

دارای 3 خروجی رله قابل تنظیم: همچنین این خروجی ها توسط گذرگاه Digiplex EVO گزارش میشوند

طراحی صیقلی و مقاوم در برابر خرابی و ساختار محکم

مطابق با EN 50131 سطح 3