پیگیری گارانتی

چشم دزدگیر پارادوکس NV75M

 چشم دزدگیر NV75M دارای سنسور تشخیص میرونل 16 متر
 
ویژگی ها:


 

  • چشم دزدگیر Mironel دوگانه 16 متری
  • تشخیص IRبا قابلیت ضدماسک فعال
  • ایمن در برابر حیوانات
  • دارای عملکرد Edge تکی/دوگانه
  • فعال سازی مکانیک ناحیه خزش
  • قابلیت تشخیص اخلال فیزیکی دوگانه (کاور و دیوار)
  • دارای براکت اختیاری
 
لینک ویدئو این محصول 
NV75M چشم دزدگیر پارادوکس
NV75M چشم دزدگیر پارادوکس
NV75M چشم دزدگیر پارادوکس
NV75M چشم دزدگیر پارادوکس
چشم دزدگیر Mironel دوگانه 16 متری

تشخیص IRبا قابلیت ضدماسک فعال

ایمن در برابر حیوانات

دارای عملکرد Edge تکی/دوگانه

فعال سازی مکانیک ناحیه خزش

قابلیت تشخیص اخلال فیزیکی دوگانه (کاور و دیوار)

دارای براکت اختیاری

دارای پایه برای دیوار یا گوشه های دیوار