پیگیری گارانتی

کی برد ژئوویژن V3 (جهت کار با نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن)

کی برد ژئوویژن V3 (جهت کار با نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن)

 

ویژگی ها:

 

  • قابلیت کنترل تاسقف 16 مرکز نرم افزار کنترل ژئوویژن 
  • امکان کار چندین کی برد با 8 مانیتور برای اپلیکیشن های ماتریس دیجیتال و ViewLog
  • قابلیت کنترل و تنظیم مستقیم تا سقف 32 دوربین PTZ

 

کی برد V3 جهت برنامه ریزی و کار با نرم افزار کنترل مرکزی ژئوویژن طراحی شده است و قادر است به طور مستقیم به دوربین های PTZ متصل گردد.