پیگیری گارانتی

فرستنده و گیرنده ژئوویژن SFP

منطبق با سوئیچ های پی. او. ای

 

GV-POE0801

GV-POE0811

GV-POE2401

GV-POE2411

GV-POE1601

GV-POE1611
 

GV-LC فرستنده و گیرنده SFP
GV-LC10 فرستنده و گیرنده SFP

گیرنده فرستنده SFP جهت اتصال به پورت SFP سوئیچ های پی.او. ای ژئوویژن طراحی شده و مبدلی بین سوئیچ و کابل های فیبر اپتیکی است. این محصول مطابق با استانداردهای  IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX است. گیرنده فرستنده SFP یک دستگاه قابل هات سوآپ است. شما می توانید بدون خاموش کردن سیستم ، دستگاه را اضافه یا حذف نمائید.