پیگیری گارانتی

کارت ضبط ویدئوی ژئوویژن GV-1480 B

InterfacePCI‐E (x4)
Input TypeDVI
Audio Input16
Audio CodecAAC (16 kHz / 16 bit, 32kHz / 16 bit)
Recording Rate
CIF|NTSC480 fps
CIF|PAL400 fps,
D1|PAL400 fps
D1|NTSC480fps
Display Rate
CIF|NTSC480 fps
CIF|PAL400 fps
D1|NTSC480 fps
D1|PAL400 fps
Video System
Video Input16
Video CodecGEO MPEG4,GEO H264
Video Resolution|NTSC704 x 480,704 x 480 De-interlace,640 x 480,640 x 480 De-interlace,352 x 240,320 x 240
Video Resolution|PAL704 x 576,704 x 576 De‐interlace,640 x 480,640 x 480 De‐interlace,352 x 288,320 x 240
Support System
GV-Multi Quad Card SupportYes
GV-Loop Through Card SupportYes
GV-Net/IO Card SupportYes
GV-I/O 12-In Card SupportYes
GV-I/O 12-Out Card SupportYes
Hardware WotchdogYes
System Requirement
OS
DirectX9.0c
CPUCore2 Duo 7500, 3 GHz
RAM2 x 512 MB dual Channels (Windows XP),
HDD250 GB
VGAAGP or PCI‐Express, 800 x 600 (1280 x 1024 recommended), 32‐bit color

1) از خروجی تلویزیون پشتیبانی نمی کند.

2) با مادربوردهای سری VIA و ATI سازگار نمی باشد.

3)خصوصیات آن ممکن است بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.