پیگیری گارانتی

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن

شمارش تعداد افراد

پشتیبانی از مانیتورهای همساز با HDMI و VGA

مجهز به کنترل از راه دور IR جهت تنظیم منوی صفحه ی نمایش

مجهز به GV-Web Report Lite :سیستم جستجوی افراد از طریق وب با استفاده از شمارش اطلاعات و نمودارها

پشتیبانی از پردازش اطلاعات و آنالیز نمودارها در  GV-Web Report

آژیر هشدار  رفت و آمد در مسیر های ممنوع و تجمع بیش از حد مجاز به هنگام عبور از درب های ورود و خروج

دارای سیستم طراحی محتوی جهت تغییر چیدمان در صفحه نمایش

پشتیبانی از SDHC CARD

 شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن GV-3D People Counter
شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن GV-3D People Counter
شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن GV-3D People Counter
شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن GV-3D People Counter

شمارنده سه بعدي افراد ژئوويژن دو سیستم  Asus Xtion Pro و Asus Xtion Pro Live  را جهت شمارش و آنالیز تعداد افراد عبوری از محل مورد نظر ادغام کرده است. شما  می توانید این سیستم را به مانیتورهای VGA  و HDMI  برای نمایش مستقیم شمارش اطلاعات متصل نموده و تنظیمات دستگاه را از طریق منوی صفحه نمایش سازماندهی نمایید.

در داخل این دستگاه، یک سیستم GV-Web Report Lite برای تسهیل  جستجوی افراد بوسیله شمارش اطلاعات تعبیه گشته است.