پیگیری گارانتی

نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن

  • پشتیبانی از 1000 واحد دستگاه GV-3D People Counter،سیستم های ژئوویژن و دستگاه های GV-Smart Box
  • دریافت نتایج شمارش افراد از GV-3D People Counter،سیستم های ژئوویژن و GV-Smart Box
  • دریافت نتایج شمارش چهره ها و تصاویر  از سیستم های ژئوویژن و دستگاه های GV-Smart Box
  • دریافت نتایج شمارش وسایل نقلیه بر اساس سایز آنها از دستگاه های GV-Smart Box
  • دسترسی به گراف های و گزارشات ساعتی،روزانه،ماهیانه و سالیانه ی دستگاه های مربوطه
  • اطلاع رسانی از طریق ایمیل،اطلاعيه و I/O trigger هنگامی که تعداد افراد باقیمانده از حداکثر تعداد تعیین شده تجاوز نماید
  • شمارش نتایج جستجو های iPhone،iPad و موبایل های دارای سیستم عامل Android
  • امکان گروهبندی برای ادغام دوربین های مد نظر جهت آنالیز اطلاعات
  • بازپخش ویدئو های ضبط شده سیستم های ژئوویژن از راه دور
  • پشتیبانی از 4 زبان
نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن
نرم افزار گزارش دهی وب ژئوویژن

GV-Web Report نرم افزاری جهت یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به شمارش افراد و چهره ها در سیستم های ژئوویژن و دستگاه های GV-Smart Box است و همچنین براي محاسبه نتايج اندازه اجسام از دستگاه های GV-Smart Box طراحی شده است. این نرم افزار برای نظارت تصویری در مقیاس وسیع مناسب بوده و قادر به دریافت اطلاعات 1000 واحد از دستگاه های شمارنده 3 بعدي ژئوويژن، GV-Smart Box  و سیستم های ژئوویژن می باشد.

 

به واسطه ی سطح کاربری وب این نرم افزار می توانید به گزارشات و گراف ها در حالت زنده و اطلاعات آماری ساعتی، روزانه، ماهیانه و سالیانه ی شمارش افراد، چهره ها و اجسام دسترسی بیابید. شما همچنین می توانید تصاویر زنده و یا ضبط شده از محل هاي مختلف را مشاهده نمایید.