دوربين هاي تحت شبكه ژئوويژن تايوان  و دزدگير پارادوكس در بانك خاورميانه به كار گاستفاده از دوربین های تحت شبکه ژئوویژن در شرکت فرادست انرژی فلاتاستفاده از دوربین های تحت شبکه ژئوویژن در شرکت آرین توتون صنعت
استفاده از سیستم ژئوویژن در شرکت صنایع استیل البرزاداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری  مجهز به دوربین تحت شبکه ژئوویژنهتل بین المللی قصر طلایی مشهد مجهز به دوربين تحت شبكه ژئوويژن
استفاده از دوربین تحت شبکه ژئوويژن درشرکت مادیراندوربين هاي تحت شبكه ژئوويژن تايوان در بانك انصار به كار گرفته شدنصب دوربين تحت شبكه ژئوويژن در كارخانه سيمان زاوه تربت
مجتمع تجاری توریستی و اقامتی مهر ایرانیان مشهد مجهز به دوربين تحت شبكه ژئوويژندوربين تحت شبكه ژئوويژن در اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان رضويسري محصولات ماژلان و ايوو دزدگير پارادوكس در بانك آينده به كار بسته شد
سري اسپكترا  دزدگير  پارادوكس كانادا در بانك ملي ايران جهت حفاظت شعب بكار گرفته شركت مخابرات استان اردبيل از دوربين تحت شبكه ژئوويژن جهت تامين امنيت و نظارت تصوكارت هاي DVR ژئوويژن در فرودگاه بين المللي مهر آباد به كار گرفته شد
دوربين هاي تحت شبكه ژئوويژن تايوان در ساختمان مركزي شركت بهداد شيميايي به كار گرکارت DVR  ژئوویژن برای افزایش ایمنی بانک های صنعت و معدن به کار گرفته شدنددی وی آر های ژئوویژن برای افزایش ایمنی در بانک های کشاورزی به کار گرفته شدند
كارت DVR ژئوويژن براي پایش روزانه ی نقل و انتقالات پول در باجه هاي  بانک پارسیان
دوربين هاي تحت شبكه ژئوويژن تايوان و دزدگير پارادوكس در بانك خاورميانه به كار بسته شد
بیش از 100 فروشگاه بنتون در سراسر ایران از کارت دی وی آر ژئو ویژن بهره می گیرند
مجتمع تجاري و گردشگري ايرانيان مهر خراسان به دوربين تحت شبكه ژئوويژن تجهيز شد
كارت هاي ضبط ديجيتال ژئوويژن جهت ضبط و انتقال تصاوير در فرودگاه مهر آباد استفاده شد
شركت مخابرات استان اردبيل جهت نظارت تصويري به دوربين تحت شبكه ژئوويژن تايوان مجهز شد
دوربين هاي تحت شبكه ژئوويژن در ساختمان مركزي شركت تاژ به كار گرفته شد
دوربین های تحت شبکه ژئوویژن در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
مركز كتابخانه هاي استان تهران سيستم ها نظارتي ژئوويژن را براي نظارت تصويري انتخاب كرد